Juke magazine, issue 4. “Shang Hiya” nightlife shoot. Chen Yu by Shiraz Randeria.

  1. flyshiraz reblogged this from flyshiraz and added:
    Chen Yu, Shanghai by Shiraz Randeria.
  2. nickolmarie reblogged this from gray8nesscrew
  3. gray8nesscrew reblogged this from flyshiraz
  4. glaslow reblogged this from sadskeletonboy
  5. sadskeletonboy reblogged this from flyshiraz