Xiaomeng Huang by Shiraz Randeria for Modern Weekly, supp, April 2013.

(via flyshiraz)

Xiaomeng Huang by Shiraz Randeria for Modern Weekly, supp, April 2013. Zoom.

(via flyshiraz)

Xiaomeng Huang by Shiraz Randeria for Modern Weekly, supp, April 2013.

Xiaomeng Huang by Shiraz Randeria for Modern Weekly, supp, April 2013.

(via flyshiraz)

Stephanie, Bangkok.

(via flyshiraz)

Ayaka, Tokyo.

(via flyshiraz)

Ayaka, Tokyo.

(via flyshiraz)

Ayaka, Tokyo.

(via flyshiraz)

Ayaka, Toyko.

(via flyshiraz)

Radhika Nair, BOM.

(via flyshiraz)

Karmay Ngai, SH.

(via flyshiraz)

Nod, BKK.

(via flyshiraz)

Li Xiao Xing by Shiraz Randeria.

(via flyshiraz)

Rita by Shiraz Randeria. Re-shot.

(via flyshiraz)

#Re-shot  #Flashback  #TV  

Esta by Shiraz Randeria. Re-shot.

(via flyshiraz)

#re-shot  #TV  #flashback